Dagens distanselev – Vialeta

Det positiva med distans enligt mig är att att det är tyst och det finns mindre störmoment i form av t ex vänner. Men det är även just det som saknas, alla elever, vänner och lärare. Det är inte samma sak att ses via skärm, vilket också har sin charm, man kommer rakt...

Vi är igång!

Förra veckan handlade mycket om att få digitala plattformar och verktyg att fungera och få in elever och personal på rätt ställen. Vi försöker hålla oss till så få samarbetskanaler som möjligt för att information och instruktioner sprids i sin helhet snarare än i...

Dagens distanselev

MÄRTA – Rägy18 Det bästa med distansundervisningen är att man kan sitta bekvämt vart man vill men samtidigt utföra bg-arbete. Om man behöver hjälp med något så slipper man springa runt i skolan och leta för det är bara att skriva eller ringa till läraren man...

Distansundervisning

Med regeringens besked att gymnasieskolorna i Sverige rekommenderas att bedriva undervisningen på distans och fjärr pågår nu omstruktureringen för full på Räddningsgymnasiet. Gårdagen bestod i att få in alla elever i de system/verktyg som ska användas för...