Då vi tillfälligt har problem med mailen kopplad till kontaktformuläret (info@ragy.se) på hemsidan så hänvisar vi alla frågor, funderingar och mailkorrespondens till;

Sandra.sundellkarnfeldt@kramfors.se

Detta gäller tillsvidare & tills det att annat meddelas.