Välkommen till räddningsgymnasiet Sandö!

Räddningsgymnasiet Sandö erbjuder naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap, där vi profilerar utbildningen mot Civil krishantering, Brand och Räddning. Vi arbetar tvärvetenskapligt i kunskapsområden för att förankra skolarbetet i livet och vår omvärld. Räddningsgymnasiet förbereder för arbete inom yrken som t.ex. läkare, sjuksköterska, psykolog, brandman, brandingenjör eller polis. I samarbete med bl.a. Folke Bernadotte-akademien, SIDA och MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) skapar vi en förståelse och förberedelse för internationella uppdrag.

Vår skola präglas av öppenhet, generositet, positivt tänkande och samhörighet. Vi arbetar utifrån den fasta övertygelsen att varje människa är aktivt skapande och har ett naturligt behov av att samverka med andra.

 
Välkomna!

Söndagen den 27 augusti välkomnar vi årskurs 1 med föräldrar till oss på Räddningsgymnasiet! Vi ses i matsalen klockan 18.00

Skolan börjar för årskurs 2 och 3 måndagen den 28 augusti klockan 10.00 i Berwald.

Årskurs 1 börjar skolan samma dag klockan 10.30 i Loftet.

Vi ser fram emot att börja ett nytt spännande läsår med er!

 
Att bo på Sandö

Räddningsgymnasiet Sandö har elever från hela landet och de flesta bor i något av skolans boenden. På kvällar och helger finns en uppsjö av aktiviteter om man är kvar på skolan och välfungerande förbindelser till och från ön möjliggör hemresor.

Läs mer...
 
Resor och studiebesök

Varje läsår innehåller resor, vandringar och studiebesök. Gemensamma upplevelser är viktiga för individen och gruppen, både ur ett kunskapsperspektiv och ur ett socialt perspektiv.

Läs mer...
 
 
Kramfors kommmun
Certifierad FN-skola
Räddningsgymnasiet på facebook
Länkar samverkan