VÄLKOMMEN TILL RÄDDNINGSGYMNASIET

En välkomnande skola mitt i Ångermanälven på Norrlands mest internationella ö – Sandö.

TILLBAKA PÅ ÖN!

Äntligen är elever och personal tillbaka på skolan

ELEV FÖR EN DAG?

Ta kontakt med Erica vår boendeansvarige.

AKTUELLT

DAGSAKTUELLT

SKOLSTART – 2021

Då det har uppdagats att det gått ut olika datum på informationslapparna till våra blivande elever vill vi här förtydliga att skolstarten är den 29 augusti kl:18.00 matsalen (restaurangen)

CORONAVIRUSET OCH COVID-19

Räddningsgymnasiet förhåller sig till Kramfors kommuns riktlinjer gällande coronaviruset och covid-19.

29 SEP, 2020

EN UTBILDNING OCH SKOLA I TIDEN

Nyfiken på Räddningsgymnasiet? Titta på våra filmer på vår youtube-kanal. Gillar du det du ser? Har du frågor?

Ta kontakt med skolan så försöker vi lösa din nyfikenhet med ett studiebesök, elev-för-en-dag (eller varför inte en vecka!). Du är alltid välkommen hit med en kompis, utan en kompis med eller utan familj.

23 OKTOBER, 2020

FN 75 ÅR

FN 75 år firades på Räddningsgymnasiet med gemensamma aktiviteter för lärare och elever arrangerade av lärare och elever. Dagen avslutades med att springa in pengar för projekt Skolmat.

VÅR SKOLA

RÄDDNINGSGYMNASIET, SANDÖ

På Sandö finns en lång historia kring att bedriva verksamhet inom civil kris- och konflikthantering, såväl nationell som internationell samt brand och räddning. På Räddningsgymnasiet förbereds du för att fortsätta din utbildning inom dessa områden genom att arbeta tvärvetenskapligt med aktuella händelser från vår omvärld för att förankra ditt lärande i livet och vår omvärld. Du läser ett naturvetenskapligt program där du under senare delen av din utbildning kan välja naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning. Utbildningen är profilerad mot civil krishantering och brand och räddning. Arbetssättet skiljer sig åt från många skolor genom att du arbetar i basgrupp i områden med ett fåtal ämnen åt gången. Vår skola präglas av öppenhet, generositet, positivt tänkande och samhörighet. Vi arbetar utifrån den fasta övertygelsen att varje människa är aktivt skapande och har ett naturligt behov av att samverka med andra.

RÄDDNINGSGYMNASIET SER HELA MÄNNISKAN

Vi valde Räddningsgymnasiet eftersom miljön och stämningen på den här skolan är så mycket mer än vi förväntat eller någonsin skulle kunna tänka oss. Här är alla precis vilka de är, utan någon skam, och det är fullt accepterat.
Relationen till varandra är mer än att gå på samma skola, relationen till lärarna som en vänskapsrelation. Här ses man som en individ med mål och ett socialt liv som lärarna känner till och inte bara som ett namn på klasslistan. Här kan man vända sig till någon, vem man än är, och det märktes redan de första dagarna vi var på prao här.

Vi har aldrig känt att vi hör hemma någon annanstans än på Räddningsgymnasiet. Räddningsgymnasiet utvecklar en som person och sitt eget lärande samtidigt som man har tid till fritid och intressen. Vi tycker att det som gör Räddningsgymnasiet till det bästa gymnasiet är arbetssättet, man lär sig arbeta, ha tålamod, att ta vara på varandras kunskaper och ta eget ansvar samtidigt som det är en bra grund inför högskolan då man vanligtvis arbetar problembaserat och i grupper även där.
Skolan är liten vilket ger en fantastisk gemenskap men ännu viktigare anser vi den personliga kontakten man får mellan lärare och elever. Vi tycker detta tillsammans ger de bästa möjligheterna till det man vill bli och till den man vill bli. Därför är vi supernöjda med vårt val av gymnasium.

Lovisa & Vendela, Rägy 16

VÅRA KLASSER

Den nya klassen.

– RÄGY19

Den inkluderande klassen.

– RÄGY18

Klassen som går sin egen väg.

– RÄGY17

NYFIKEN PÅ VÅR SKOLA?

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

I vår utbildning samarbetar vi med flera myndigheter och organisationer vad gäller till exempel:

Övningar

Föreläsare

Utbildning

KONTAKT

HITTA HIT

Sandövägen 3
872 64 Sandöverken

MAILA OSS