NYHETER

Problem med info@ragy.se

Då vi tillfälligt har problem med mailen kopplad till kontaktformuläret (info@ragy.se) på hemsidan så hänvisar vi alla frågor, funderingar och mailkorrespondens till; Sandra.sundellkarnfeldt@kramfors.se Detta gäller tillsvidare & tills det att annat...

läs mer

Krisberedskapsveckan 2021

Nationella krisberedskapsveckan lider mot sitt slut. Rägys elever deltog genom att reflektera över hur skolan stärker dem i deras krisberedskapsförmåga och reflektionerna var många! Som att skolan samarbetar med krismyndigheter, att skolans undervisning utgår från...

läs mer

SKOLSTART

Då det har uppdagats att det gått ut olika datum på informationslapparna till våra blivande elever vill vi här förtydliga att skolstarten är den 29 augusti kl:18.00 (2021) i matsalen (restaurangen).   

läs mer