Info från verksamhetschefen

201204

Gymnasieskolan i Kramfors kommun går över till fjärrundervisning

Med anledning av coronavirusets andra våg och den ökade smittspridning som nu pågår i landet har regeringen och Folkhälsomyndigheten gått ut med rekommendationen att gymnasieskolorna går över till fjärr- och distansundervisning under återstoden av höstterminen. Kramfors kommun har valt att följa rekommendationen, vilket innebär att Räddningsgymnasiet övergår till fjärrundervisning fr o m måndag den 7 december 2020.

Eleverna kommer, liksom i våras, att fjärrundervisas digitalt. Ordinarie schema gäller och ska följas. Från skolans sida uppmanar vi alla vårdnadshavare att, i den extraordinära situation som råder, stötta sina ungdomar i skolarbetet och hjälpa dem att ta ansvar för sina studier.

Skolbyggnaden är stängd såsom under lov. Vi uppmanar eleverna att i första hand delta i undervisningen från hemorten, men de elever som väljer att bo kvar i sina lägenheter på Sandö följer undervisningen därifrån. Vi försöker att tillsammans med MSB lösa lunchfrågan för de som bor kvar på ön. Besked i frågan kommer att läggas ut på IT´s learning så fort vi har något att berätta.

Beslutet gäller för resten av höstterminen och besked om fortsättningen kommer att lämnas i slutet av vecka 1/2021 inför vårterminsstarten. Uppdaterad information kommer att finnas på IT´s learning och på skolans hemsida.

Räddningsgymnasiet med personal

Christer Joald, verksamhetschef

FN 75 år firades på Räddningsgymnasiet!

FN 75 år firades på Räddningsgymnasiet!

I år fyller Förenta Nationerna 75 år och det uppmärksammade vi på Räddningsgymnasiet som certifierad FN-skola i samband med FN-dagen. Dagen fylldes till bredden av aktiviteter som på olika sätt lyfte FN:s framgångsrika arbete i världen och vilka framsteg som gjorts under de 75 år som gått sedan FN bildades 1945.

I en kreativ workshop vid namn ”This is FN” fick eleverna skapa tavlor och affischer av vad det tycker var viktiga framsteg och händelser som skett under FN:s 75 år. Tavlorna kommer att smycka väggarna på Räddningsgymnasiet. Eleverna fick även möjlighet att delta enkäten: ”Gör din röst hörd -var med och forma din framtid” med syfte att ge input på FN:s arbete inför framtiden.

Vi uppmärksammande givetvis FN:s livsmedelsprogram WFP som nyligen fick Nobels fredspris! Valet av fredspristagare sätter ljuset på hunger som konfliktorsak. Priset understryker också det stora arbete som WFP har gjort i decennier för att leverera mat i både konflikt och fred. Rägy:s elever deltog i samband med detta i en workshop som gestaltade vilka effekter gratis skolmat kan få för familjer runt om i världen.

Dagen avslutades utomhus med att skolans FN-elevföreningens ordförande Samira Bagheri Afousi höll ett engagerande tal där hon poängterade ”alla människor på jorden lever med olika förutsättningar, alla har det inte lika bra som vi i Sverige med gratis skolmat. Ju fler som vet om situationen i världen desto mer engagemang kan skapas. Det kostar bara 2 kronor för att låta ett barn någonstans i världen att få en mätt mage och ett leende på läpparna”. Efter talet promenerade eller joggade elever och lärare i väg på ”En vandring runt världen på Svanö” där eleverna i skolans FN-elevförening gjort en tipspromenad på temat Skolmat och utveckling där det även fanns möjlighet att stödja just FN-projektet Skolmat.

Dagen arrangerades i samarbete mellan Räddningsgymnasiets FN-elevförening och lärarteamet.