Under hösten 2018 drog arbetet med nya hemsidan igång. Den beräknas att lanseras i månadsskiftet oktober/november.