Krisberedskapsveckan 2021

Nationella krisberedskapsveckan lider mot sitt slut. Rägys elever deltog genom att reflektera över hur skolan stärker dem i deras krisberedskapsförmåga och reflektionerna var många!

Som att skolan samarbetar med krismyndigheter, att skolans undervisning utgår från aktuella händelse, både nationella och internationella, praktisk övning inom civil krishantering och civilt försvar men framförallt som eleverna trycker på är att de stärker sin förmåga i:

  • Problemlösning
  • Kommunikation
  • Samarbete
  • Inkludera alla

Förmågor som alla skulle kunna vara ledord i Sveriges krisberedskap och det som stärker eleverna i detta är, elevernas egna ord, deras unika arbetssätt i basgrupper och de praktiska övningarna som genomförs för att sätta teorin i ett sammanhang.

Räddningsgymnasiet, regionens enda skola (kanske landets) som jobbar med civil krishantering, brand och räddning integrerat med naturvetenskapliga ämnen och dessutom är FN-skola med årets FN-lärare.