LIKABEHANDLING

Likabehandling på RäGy

På Räddningsgymnasiet arbetar vi målmedvetet med att skapa en känsla av skolan som en arbetsplats, där alla individer behandlar varandra med respekt. Vi är en liten skola där elever och lärare jobbar tillsammans mot uppsatta mål. Vår skolmiljö präglas av öppenhet, generositet, positivt tänkande och samhörighet. Mångfald och flexibilitet ska genomsyra allt arbete. Alla ska känna att de blir sedda och hörda samt känna trygghet och delaktighet.

Tillsammans ska vi arbeta för ett språk som inte kränker, skämt som inte är på någons bekostnad och en god skolmiljö där alla trivs. Diskriminering eller kränkande behandling ska snabbt kunna upptäckas och åtgärder snabbt vidtas.

”du kan se ut hur du vill, komma från vilket land som helst och fortfarande behandlas som vilken människa som helst”

– SAGA, MÄRTA, SAMIRA, KRISTOFFER, Rägy18

”alla är annorlunda men vi lägger ingen värdering i det”

– ELIN, ALBIN, MATILDA, Rägy17

”alla ska få känna sig inkluderade och respekterade på ett sätt de tycker är bra”

– FARIBA, SIMON, SARAH, Rägy18

NYFIKEN PÅ VÅR SKOLA?