PERSONAL

VÅRT ARBETSLAG

 

SKOLLEDNING

CATHARINA KARLSSON

Rektor

 

PEDAGOGISK PERSONAL

HEIKE HANDS

Lärare matematik, psykologi, krishantering

”realistisk, omtänksam som alltid har elevens bästa i fokus”

ELIN GRADIN

Lärare samhällskunskap, historia

”glad, energisk och alltid engagerad i skolan”

ANNIKA DAHLLUND

Lärare idrott och hälsa, brand och räddning

”snäll, rolig och finns alltid för alla”

CARINA VIDMARK

Lärare svenska, religion

”nyfiken och alltid eleven i fokus”

ROBERT GRANQVIST

Lärare matematik, fysik

”matematik är bara ett av många språk han behärskar”

OLOF PERSSON

Lärare fysik & kemi

”lättar upp allvarliga stämningar och narrar historien”

CARL SUNDSTRÖM

Lärare samhälle, idrott och hälsa

” — — ”

BOENDE- OCH TRIVSELANSVARIGA

MORGAN VIKLUND

Vaktmästare

”praktisk, fixare som alltid ställer upp”

ELEVHÄLSA

CAMILLA HELLSTRÖM

Skolsköterska

JENNY KLINGBERG

Skolkurator

MIA HÄLLGREN

Specialpedagog

ANNA-KARIN BURSTEDT

Studie- och yrkesvägledare

NYFIKEN PÅ VÅR SKOLA?