ARBETSSÄTT

På Räddningsgymnasiet arbetar vi ämnesintegrerat i 2-3 veckors block,  i arbetsområden som belyser aktuella frågor. Allt startar med ett verklighetsanknytet problem, som utmanar eleverna att samarbeta, använda sina olika problemlösningsstrategier samt förmågor  och kunskaper i olika ämnen.  När problem står i fokus väcks intresse för att lära sig nya sammanhang. I samarbete med de andra, i den så kallade basgruppen kommer eleven fram till en plan för vad som behövs för att lösa problemet eller ta nästa steg i processen. På så sätt tränar eleverna på att kritisk granska och analysera. Läraren är utöver ansvariga i ämnet även handledare. Läraren ska hjälpa basgruppen att skapa en plan för vidare studier och utveckla en strategi för att ta itu med sina lärfrågor.

 

HÖRSÅNG

 

Under den inledande veckan på höstterminen tar vi emot den nya årskursen och åker ut till havet där vi gemensamt bygger en lägerplats med militärtält. Två uppskattade övernattningar med olika aktiviteter av samarbetande karaktär och inför den sista övernattningen en lära-känna-dag då resten av skolans elever kommer på besök till lägret.

 

SKULESKOGEN

 

På våren i första årskursen genomförs en vandring i världsarvet Höga kusten med en övernattning. Vandringen är ett genrep inför andra årskursens fjällvandring. Ämne i fokus är biologi.

 

GRANHOLMEN

 

Bland det sista som händer i årskurs ett är ett paddeläventyr till en närliggande ö – Granholmen. På Granholmen sover vi under bar himmel.

 

FJÄLLEN

 

I årskurs två genomförs under höstens första månad en resa till Jämtlandsfjällen med två övernattningar. I resan ingår flera olika ämnen men idrott och hälsa är centralt.

 

BRAND OCH RÄDDNING

 

Brand och räddning är en av Räddningsgymnasiets profilkurser, kursen läser du framförallt under programmets två första år och innehåller allt från brandkunskap och trafikolycka till vattenlivräddning och fallolyckor.

 

HÖGBERGET

 

På Högberget avslutas/examineras kursen inom civil krishantering genom en stor slutövning med olika tema varje år. Övningen pågår under flera dagar med övernattning på plats.

 

SAMÖVNINGAR

 

Eleverna deltar ofta i samövningar med t.ex. FBA, MSB och Umeå Universitet

 

STUDENT

 

Studenten är såklart det stora målet för de flesta och som på många andra skolor har också Räddningsgymnasiet sina olika traditioner som avslutas med högtidlig utgång till släkt och vänner.

 

NYFIKEN PÅ VÅR SKOLA?