HISTORIA

FRÅN GLASBRUK OCH SÅGVERK TILL UTBILDNING INOM FRED, KRIS- OCH KONFLIKTHANTERING

Sandö är beläget mitt i Ångermanälven alldeles vid Sandöbron, ca 10 km från Kramfors. I gamla tider fanns möjligen några fiskestugor på ön, men i mitten på 1700-talet uppfördes Sandö glasbruk. 1853 blev tonsättaren och musikern Franz Berwald glasbrukets disponent. Han uppförde ett ångsågverk och Sandö bayerska ölbryggeri. 1862 eldhärjades sågverket, brädgården och bryggeriet. Men det var goda tider för sågverksindustrin så 1867 anlades ett nytt sågverk på ön och 1885 ännu ett vid Killingholmen. Sågverksindustrin i området gjorde att det var full fart med trafiken på Ångermanälven. Storbranden 1888 ödelade den gamla sågen från 1867 tillsammans med brädgården, glashyttan, handelsboden samt tre fartyg. 1904 lades åter igen glashyttan i aska. Den återuppfördes igen men driften lades ner för gott 1928. Konkurrensen från fabrikstillverkat glas blev för svår. Sågverket vid Killingholmen eldhärjades 1918 och byggdes inte upp efter det.

Sandökravallerna 1907 var bråk mellan strejkande arbetare och strejkbrytare. Militären fick kallas in för att återställa lugnet. 1931 var det återigen bråk mellan strejkande arbetare och strejkbrytare.  Ådalskravallerna i Lunde 1931 resulterade i att militären som skulle skydda strejkbrytarna sköt ihjäl fem personer. En händelse som fick stor uppmärksamhet och politiska följder.

Den sista färjeförbindelsen mellan Stockholm och Haparanda var över Ångermanälven. Så 1939 började Sandöbron byggas.  Under byggandet störtade spannet samman 31 augusti 1939 och 18 arbetare förolyckades. Olyckan fick dock inte så mycket uppmärksamhet då andra världskriget inleddes följande dag. Brobygget fortsatte och 1943 stod bron färdig.

Tiden med sågverk och glasbruk var förbi på Sandö men aktiviteter på ön fortsatte. 1937 startade Landstinget en verkstadsskola för ungdomar på Sandö för plåtslagare, byggarbetare, murare m.m. 1971 överfördes skolans yrkesutbildning till gymnasieskolorna i Västernorrland, som då fick egna praktiska linjer.

1971 startade istället Biståndsutbildningsnämnden verksamhet på Sandö. Utbildningen togs fram för att ge ett vapenfritt alternativ till värnplikten. SIDA var huvudman. Skolan tog emot elever för praktiska och teoretiska utbildningar. Skolan bytte senare namn till Sida Sandö, vilken 2002 omlokaliserades till Härnösand.

1972 flyttade Civilförsvarsstyrelsen, från 1986 Statens Räddningsverk sin utbildning till Sandö. Den bedrivs numera av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). På Sandö erbjuder MSB bland annat utbildningen Skydd mot olyckor (SMO), Grundläggande räddningsman i beredskap (GRIB) för blivande deltidsbrandmän samt Räddningsledare A och Räddningsledning B.

2002 bildades Folke Bernadotteakademin (FBA) och deras huvudkontor har sedan dess legat på Sandö. En myndigheten för fred, säkerhet och utveckling som ligger under utrikesdepartementet.

1998 startade så Räddningsgymnasiet Sandö, då med Landstinget som huvudman. 2011 tog Kramfors Kommun över.

 

 

MONUMENTET, ÅDALEN 31

SANDÖBRON

GLASBRUKET

NYFIKEN PÅ VÅR SKOLA?