FN-SKOLA

FN-SKOLA

Räddningsgymnasiet är sedan 2013 en av Sveriges certifierade FN-skolor och har därmed ett nära samarbete med svenska FN-förbundet. Vår skola präglas av stort internationellt engagemang och vi arbetat löpande med aktuella globala frågor som ofta utgår från Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Våra elever arrangerar via skolans FN-elevförening aktiviteter och aktioner både på skolan och i samhället utanför. FN-rollspel, kurser ibland annat Stockholm och New York samt nätverksträffar för både elever och lärare bidrar till både engagemang och ökad kompetens för att kunna påverka och bidra till en bättre värld.

NYFIKEN PÅ VÅR SKOLA?