KURSER & INRIKTNINGAR

På Räddningsgymnasiet läser du Naturvetenskapligt program (nat.vet.pr) där kurserna är samma oavsett vilket naturvetenskapligt program du läser och på vilken skola. På Räddningsgymnasiet läser du sedan en programfördjupning (pr.fördj.) med fem kurser varav Gymnasiearbetet är en, du läser brand och räddning som individuellt val (ind.val) och utökad studiekurs (utök.st.k.). Under andra året på Räddningsgymnasiet väljer du inriktning Naturvetenskaplig inriktning (nat.vet.inr.) eller Samhällsvetenskaplig inriktning (sam.vet.inr.) vilket leder fram till en gymansieexamen på 2.700 p.

Du har möjlighet att läsa meriterande kurser (mer.kurs) för att få meritpoäng.

Engelska 5 (100 p)
Engelska 6 (100 p)
Historia 1b (100 p)
Idrott och hälsa 1 (100 p)
Religionskunskap 1 (50 p)
Samhällskunskap 1b (100 p)
Svenska 1 (100 p)
Svenska 2 (100 p)
Svenska 3 (100 p)
Moderna Språk (100 p)
Matematik 1c (100 p)
Matematik 2c (100 p)
Matematik 3c (100 p)
Biologi 1 (100 p)
Fysik 1 (150 p)
Kemi 1 (100 p)
Psykologi 1 (50 p)
Psykologi 2b, katastrofpsykologi (50 p)
Humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering – nationell och internationell civil krishantering (100 p)
Brand och räddning (200 p)
Biologi 2 (100 p)
Kemi 2 (100 p)
Fysik 2 (100 p)
Matematik 4 (100 p)
Biologi 2 (100 p)
Geografi 1b (100 p)
Samhällskunskap 2 (100 p)

Idrott och hälsa 2 (100 p)
Akut omhändertagande (100 p)

Matematik 5 (100 p)
Engelska 7 (100 p)

På Räddningsgymnasiet varvas och integreras praktiska övningar och studiebesök med teori. De praktiska övningarna bygger på vedertagen utbildning för räddningstjänst och studenter på utbildningen Skydd mot olyckor och kan vara övningar i rökdykning, kemdykning, losstagning, rappellering, vattenlivräddning, akut omhändertagande och katastrofhantering. Övningarna integreras på ett naturligt sätt i de naturvetenskapliga kurserna.

I Katastrofpsykologi ingår bland annat kunskap om hur människor kan reagera vid våldsamma händelser, första hjälpen på en olycksplats samt olika former av kamratstöd. Mycket handlar om att få en utvecklad och mogen syn på medmänniskor i behov av hjälp.

I nationell och internationell civil krishantering står de globala frågorna i centrum. Studierna kretsar kring olika kulturer och attityder. I kursen behandlas allt från att lära sig vad som händer i ett katastrofområde till att förstå hur vi människor skiljer oss åt. En del av kursen handlar om svenskt och internationellt biståndsarbete.

NYFIKEN PÅ VÅR SKOLA?