BASGRUPPEN

BASGRUPPEN

Årskurserna delas in i små grupper – basgrupper med 6-9 elever i varje grupp, varje grupp har en egen handledare. Tillsammans med sin basgrupp belyser eleven problemet, söker information, skapar en plan och fattar beslut om hur arbetet ska fortsätta.
På så sätt lär sig eleven att:

  • kommunicera och samarbeta i en grupp
  • utveckla ansvarstagande och engagemang för det egna samt gruppens gemensamma arbete
  • utveckla ett demokratiskt förhållningssätt

NYFIKEN PÅ VÅR SKOLA?