ELEVHÄLSA

SKOLKURATOR

På räddningsgymnasiet finns två skolkuratorer, Marie Westerberg och Emma Berglund. Marie finns på skolan fredag förmiddag och henne kan man boka tid hos antingen direkt till henne eller med hjälp av elevens mentor.

Emma jobbar till största delen som boendeansvarig men har också en funktion som skolkurator i det dagliga arbetet. Emma jobbar dessutom kvällstid en dag i veckan (onsdagar).

Kurator ingår i skolornas lokala elevhälsoteam och är ett stöd för elever, föräldrar och personal.  Kuratorns arbetsuppgifterna kan vara att  ge råd och stöd i personliga och sociala frågor till elever och deras vårdnadshavare men också att vara skolans sakkunnige i sociallagstiftning samt i studiesociala frågor och stödja skolans personal i elevhälsoarbetet.

Kuratorn arbetar både på grupp- och individnivå både förebyggande och genomför sociala utredningar utifrån en psykosocial helhetssyn. Arbetet genomförs i samverkan och i samarbete med samhällets övriga resurser och myndigheter.

 

SKOLSKÖTERSKA

Lisa Karlsson är vår skolsköterska som finns hos oss på torsdagar.

Skolsköterskan utgör den medicinska kompetensen i elevhälsoteamet. Samma faktorer som främjar hälsa främjar även lärande. En god atmosfär i skolan, där eleven kan känna sig trygg och må bra, leder till en kreativ lärande miljö. Förutom medicinsk rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser erbjuds alla elever som börjar på gymnasiet ett hälsobesök. I hälsobesöket ingår ett hälsosamtal som tar upp frågor om din hälsa och livsstil. Längd, vikt och synkontroll ingår i besöket. Hörsel kan också testas vid behov.

Skolsköterskan har öppen mottagning och det går även bra att boka tid via mail eller sms. Skolläkaren finns vid behov på skolan. Läkarbesök bokas via skolsköterska och det är skolsköterskan som gör bedömningen om det är skolläkaren eller någon annan som du bör träffa.

Skolsköterskan har tystnadsplikt.

 

NYFIKEN PÅ VÅR SKOLA?