SKOLSTART

Då det har uppdagats att det gått ut olika datum på informationslapparna till våra blivande elever vill vi här förtydliga att skolstarten är den 29 augusti kl:18.00 (2021) matsalen (restaurangen). 

 

Ökad smittspridning i länet.

INFORMATION

Med anledning av ökad smittspridning i länet

Information

 

Vi hoppas att vi ska kunna fortsätta arbeta med den ökade Närundervisningen, som vi nu har i uppdrag att utöka med eventuella begränsningar av de lokala förutsättningarna.

Därför är vi nu mån om att ge uppdaterad information om vad som är av vikt att tänka på i nuläget, utöver de åtgärder vi har anpassat inne på skolan och vid undervisningssituationer. Och vi bedriver verksamheten alltid i samråd med smittskyddets rekommendationer, om så behövs. 

Viktig information från 1177:

”Region Västernorrland erbjuder egenprovtagning för covid-19. Det gäller alla som har fyllt 6 år samt har symtom covid-19. Du behöver inte vara folkbokförd i Västernorrland. Det är viktigt att du bokar egenprovtagning när du får symtom covid-19.”

Vill ni läsa mer, klicka på länken.

Rekommendationer från Region Västernorrland:

 

• Begränsa din umgängeskrets till de allra närmaste, oavsett om du är hemma eller på resa
• Undvik trängsel
• Håll avståndet
• Tvätta händerna
• Isolera dig om du har symtom
• Provta dig vid symtom