Info från verksamhetschefen

201204

Gymnasieskolan i Kramfors kommun går över till fjärrundervisning

Med anledning av coronavirusets andra våg och den ökade smittspridning som nu pågår i landet har regeringen och Folkhälsomyndigheten gått ut med rekommendationen att gymnasieskolorna går över till fjärr- och distansundervisning under återstoden av höstterminen. Kramfors kommun har valt att följa rekommendationen, vilket innebär att Räddningsgymnasiet övergår till fjärrundervisning fr o m måndag den 7 december 2020.

Eleverna kommer, liksom i våras, att fjärrundervisas digitalt. Ordinarie schema gäller och ska följas. Från skolans sida uppmanar vi alla vårdnadshavare att, i den extraordinära situation som råder, stötta sina ungdomar i skolarbetet och hjälpa dem att ta ansvar för sina studier.

Skolbyggnaden är stängd såsom under lov. Vi uppmanar eleverna att i första hand delta i undervisningen från hemorten, men de elever som väljer att bo kvar i sina lägenheter på Sandö följer undervisningen därifrån. Vi försöker att tillsammans med MSB lösa lunchfrågan för de som bor kvar på ön. Besked i frågan kommer att läggas ut på IT´s learning så fort vi har något att berätta.

Beslutet gäller för resten av höstterminen och besked om fortsättningen kommer att lämnas i slutet av vecka 1/2021 inför vårterminsstarten. Uppdaterad information kommer att finnas på IT´s learning och på skolans hemsida.

Räddningsgymnasiet med personal

Christer Joald, verksamhetschef