FN-rollspel

FN-rollspel

Idag, 4 april, på Internationella Mine Awareness Day deltar Räddningsgymnasiets elever i ett FN-rollspel. Syftet med vårt FN-rollspel är att skapa förståelse och sedan analysera hur de olika länderna med sina olika förutsättningar påverkar sitt agerande i och under internationella förhandlingar. Vi ska också se hur olika stater påverkar och påverkas av de globala utmaningarna som vi möter just nu i världen.

Denna vecka har eleverna på räddningsgymnasiet arrangerat ett eget FN-möte i syftet att förstå olika förhandlingsstrategier och hur generalförsamlingar genomspelas i praktiken. Varje elev har tilldelats ett land och fått tid att förbereda olika lösningar till globala problem. Deras huvudfrågor har varit angående hbtq personers rättigheter och barn i krig. Lobbying, samarbeten och presentation av resolutioner är några få hållpunkter som står på dagordningen.