Problem med info@ragy.se

Då vi tillfälligt har problem med mailen kopplad till kontaktformuläret (info@ragy.se) på hemsidan så hänvisar vi alla frågor, funderingar och mailkorrespondens till; Sandra.sundellkarnfeldt@kramfors.se Detta gäller tillsvidare & tills det att annat...

SKOLSTART

Då det har uppdagats att det gått ut olika datum på informationslapparna till våra blivande elever vill vi här förtydliga att skolstarten är den 29 augusti kl:18.00 (2021) i matsalen (restaurangen).   

Ökad smittspridning i länet.

INFORMATION Med anledning av ökad smittspridning i länet Information  Vi hoppas att vi ska kunna fortsätta arbeta med den ökade Närundervisningen, som vi nu har i uppdrag att utöka med eventuella begränsningar av de lokala förutsättningarna. Därför är vi nu mån...