SAMÖVNINGAR

Under alla tre åren på Räddningsgymnasiet genomförs ett antal samövningar med olika myndigheter och organisationer. Eleverna agerar markörer på olika sätt, det kan handla om olika sorters trauman i trafik- eller rasolyckor, att agera bybo i ett konfliktdrabbat område eller vara fast i ett brandhärjat hus. Eleverna får en stor insyn och drar många lärdomar från och av övningsdeltagarna som kan vara poliser, räddningstjänstpersonal, läkare, sjuksköterskor. personal som är på väg till utlandstjänst och många fler professioner.

NYFIKEN PÅ VÅR SKOLA?