30 januari var Rägy17 på Grämestaskolan och hade utbildning för fritids om utrymning och säkerhet när det kommer till brand. Barnen visade stort intresse och kanske har vi nästa generation Rägy-elever bara på andra sidan bron! Rägy17 gjorde ett fenomenalt arbete när de fick träna på att informera och instruera om ett av Räddningsgymnasiets specialämnen – brand och räddning.