En fördel med att jobba på distans är att jag spar tid. Jag har nu ingen buss som jag måste passa eller att åka med. När jag slutar så är jag ju hemma. Efter lite strul från skolans sida första veckan, så har tekniken fungerat ganska bra. Lärarna har tänkt igenom och gjort bra uppgifter. Som jag brukar, så har jag ganska lätt att koncentrera mig på skolarbetet.

En nackdel med att jobba hemifrån är att det blir rätt så enformigt. Jag tillbringar större av tiden framför datorn och jag träffar ingen från skolan face to face, utan det blir via internet. Det blir ju rätt osocialt. BG-passen har inte fungerat så bra. Det blir en osäkerhet i gruppen att använda tekniken, att prata i mikrofon etc.