Det positiva med distans enligt mig är att att det är tyst och det finns mindre störmoment i form av t ex vänner. Men det är även just det som saknas, alla elever, vänner och lärare. Det är inte samma sak att ses via skärm, vilket också har sin charm, man kommer rakt på sak eftersom att ingen pratar mer än vad som behövs.

Med distans kommer även ganska mycket ansvar och disciplin, vilket kan vara både positivt och negativt. Det är bra att man får möjligheten att plugga distans så att man vet ifall det är något som passar en själv, vilket det inte gör för alla, vilket på så sätt en nackdel för vissa.