Med regeringens besked att gymnasieskolorna i Sverige rekommenderas att bedriva undervisningen på distans och fjärr pågår nu omstruktureringen för full på Räddningsgymnasiet. Gårdagen bestod i att få in alla elever i de system/verktyg som ska användas för undervisning. Idag testkör vi verktygen och då framförallt Zoom som vi valt att arbeta med:

Rägy19 i skarpt läge där de genomför en politisk debatt

Rägy18 har fått prova på BG-arbete och handledning via Zoom

Rägy17 har i sina inriktningskurser mött lärare för att diskutera fysik och FN

 

Vi jobbar på!