Under förra veckan så inledde Räddningsgymnasiet årets FN-rollspel, UNGA2020, som avslutas denna vecka med möte i Generalförsamling, öppningstal, lobbying och omröstning i två teman: Nedrustning av kärnvapen och Hantering av minor.

FN-rollspel genomförs på många skolor i landet årligen oss veterligen så är detta det första digitala FN-rollspelet så lika verkligheten som möjligt i dagens Coronatider då de flesta internationella möten bedrivs på detta sätt – Räddningsgymnasiet en skola i tiden!

Under den första FN-rollspelsveckan så inleddes spelet med föreläsningar av:
Jens Petersson, rådgivare i freds-, säkerhets och nedrustningsfrågor, Svenska FN-förbundet
och
Michael Hands, UNMAS Mina Action Officer
därefter fick eleverna i sina tilldelade länder sätta sig in i var länderna står i dessa frågor och skriva resolutioner utifrån det.

Under den andra FN-rollspelsveckan som pågår nu genomför eleverna lobbying för sitt lands sak och därefter ska omröstning ske i respektive tema. Måndagens spel behandlar temat om nedrustning av kärnvapen och tisdagens spel behandlar temat om hantering av minor.

Vi i personalen tycker att eleverna gör en strålande insats, är engagerade och vill lära. Det är fantastiskt att detta nya sätt att hantera lärande tas emot på så bra sätt trots att det tar längre tid, sätter lärare och elever på prov på helt andra sätt än vad vanan säger. Vill ni se mer om FN-rollspelet kan ni följa det på Instagram i händelser och i sparade höjdpunkter under rubriken UNGA2020.

Ordförande Elin Gradin och Peter Jonsson