Fredagen före första advent inleddes enligt tradition elevernas adventsfirande där rägy16 var först ut. Efter det traditionella adventsfirandet presenterade eleverna från Na-Sam sin utställning och kampanjfilm mot våld mot kvinnor. Hela skolan fick därefter diskutera normer och sina egna möjligheter att göra skillnad. Information om skolans likabehandlingsansvar gavs och eleverna fick lämna in sina förslag på hur skolan ska jobba med dessa frågor under det kommande året.