Idag har eleverna på Räddningsgymnasiet haft friluftsdag. Hur fungerar det då när alla elever befinner sig på olika platser runt om i länet och även utanför länet. Återkommer till det vill bara nämna att Räddningsgymnasiet har ett upptagningsområde i Västernorrland- och Jämtlands län men att det även söker sig elever från andra delar av Sverige nu har vi elever från Stockholm, Umeå och Vilhelmina som inte hör till vårt ordinarie upptagningsområde. Vad gäller friluftsdagen så tar våra elever det på allvar och fastän de är på sina hemorter och många gånger långt ifrån sina skolkamrater så ser de till att vara ute och röra sig på olika sätt. Från Ossian fick vi idag en hälsning när han var ute och gick på familjens gård i Nordingrå. Kolla in den utsikten och man vill ha friluftsdag varje dag om inte annat så ger det energi till att klara frånvaron av gemenskap som de tidigare ”dagens elev” berättat är det som är jobbigast att vara utan då skolan numera är en distansskola.