FN-dagen 24 oktober firades stort på Kramfors kommuns egen FN-skola Räddningsgymnasiet på Sandö. FN-dagen är en dag för att minnas bildandet av FN och att visa stöd för FN-samarbetet idag samt att reflektera över läget i vår omvärld. Räddningsgymnasiets egen elevförening genomförde under dagen en rad aktiviteter för skolans elever kopplade till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Ett högtidligt tal av Samira Bagheri Afousi, hissande av FN-flaggan, frågetävling om de globala målen och fotbollsmatch med klimathinder är några exempel på vad som genomfördes. Eleverna informerade även om FN-förbundets projekt ’Skolmat’ som syftar till att samla in pengar till skolmat för behövande barn i låginkomstländer. FN-dagen avrundades med en uppskattad tårttävling med tema globala målen där en jury bedömde motivering, utseende och smak innan det var dags för gemensamt fika för alla elever och lärare.