Höstterminen börjar söndag 25 augusti. Blivande ettor kommer att få information hemskickad med vanlig post till sin hemadress.

Boendehyrorna är uppdaterade för läsåret 2019/2020, aktuella hyror finner du under ’Boende & Fritid’ på hemsidan alternativt via kontakt med boendeansvarig Emma Berglund 072-210 52 24