Förra veckan handlade mycket om att få digitala plattformar och verktyg att fungera och få in elever och personal på rätt ställen. Vi försöker hålla oss till så få samarbetskanaler som möjligt för att information och instruktioner sprids i sin helhet snarare än i förvrängd form som lätt blir fallet när kanalerna är många och nivåerna likaså. Vi vill att alla elever ska ha möjlighet till förstahandsinformation för att undvika missförstånd. Vi använder Itslearning som lärplattform just nu verkar den tyvärr vara väldigt överbelastad så för att alla elever ska ha tillgång till information och instruktioner så kopierar vi det som läggs ut på itslearning, eftersom det är vårt förstahandsval till informationsspridning, och klistrar in det i chatrummen på Zoom. Vår förhoppning är att itslearning snart fungerar fullt ut igen!